MVO-verklaring

Marcel de Gand business & travel flats wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en legt zichzelf de volgende afspraken op:

 • Transparante afspraken maken met de klant en leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en het bewaken de kwaliteit die we leveren.
 • De sociale impact van ons bedrijf bepalen door samen te werken met lokale handelaars, maatwerkbedrijven en jobstudenten uit de buurt.
 • Negatieve sociale impact zo klein mogelijk te houden door een zo bewust mogelijk aankoopbeleid mbt frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.
 • Onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden zonder in te boeten op de kwaliteit van onze diensten door het volgende:
  • we vervangen standaard dagelijks onderhoud door onze diensten op aanvraag.
  • we vervangen linnen slechts op verzoek van onze gasten.
  • we beperken onze afvalberg en sorteren het afval consequent.
  • we bieden lokale, bio en fair trade producten aan.
  • we informeren onze gasten over alternatieven voor verplaatsingen met de wagen zoals het openbaar vervoer en verplaatsingen per fiets.
  • we verhuren (electrische) fietsen en bieden buskaarten aan en doen er alles aan om deze alternatieven te faciliteren en aan te moedigen.
  • we werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
  • we werken continu aan het verbeteren van ons aankoopbeleid als het gaat over inkoop van goederen en diensten met een milieu-en/of sociaal keurmerk. 
 • Marcel de Gand levert vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door lidgelden, giften of sponsoring aan lokale verenigingen en/of initiatieven zoals oa FairB&B.
 • Als lid van de Gilde van de Gentse Gastenkamers heeft Marcel de Gand de intentie een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vakgebied door samenwerking en informatie uitwisseling met onze collega b&b houders te onderhouden.
 • Marcel de Gand participeert in initiatieven om de omgeving proper te houden. Zo ondertekenden wij het netheidscharter van de stad Gent waardoor wij ons er toe verbinden onze directe omgeving te helpen proper houden.